جلسات برگزار شده

فصل ۴

DEXTALK.4 5

ساختن مغز دوم:

چگونه Notion شما را متحول می‌کند؟

به میزبانی
رامین خطیبی
آنلاین - نرم‌افزار ZOOM
دوشنبه، ۱ آبان ۱۴۰۲
ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۳۰
DEXTALK.4 4

ذهن گسترش یافته، بدن گسترش یافته

به میزبانی
رامین خطیبی
آنلاین - نرم‌افزار Google Meet
چهارشنبه، ۱۸ مرداد ۱۴۰۲
ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰
DEXTALK.4 Internal

اندازه‌گیری; چرا، چه چیز، چگونه

به میزبانی
رامین خطیبی
آنلاین - نرم‌افزار Google Meet
چهارشنبه، ۱۱ مرداد ۱۴۰۲
ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰
DEXTALK.4 3

طراحی برای گذار: مرز دانش طراحی

به میزبانی
محمدرضا پناهی
آنلاین - نرم‌افزار Google Meet
چهارشنبه، ۷ تیر ۱۴۰۲
ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰
DEXTALK.4 Internal

بهبود عملکرد در توسعه وب ۲

به میزبانی
معین میرکیانی
آنلاین - نرم‌افزار Google Meet
دوشنبه، ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۳۰
DEXTALK.4 Internal

بهبود عملکرد در توسعه وب ۱

به میزبانی
معین میرکیانی
آنلاین - نرم‌افزار Google Meet
شنبه، ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۳۰
DEXTALK.4 2

درباره تایپوگرافی

گزیده‌هایی از کتاب عناصر سبک تایپوگرافی

به میزبانی
نیاز فراهانی
آنلاین - نرم‌افزار Google Meet
دوشنبه، ۲۲ اسفند ۱۴۰۱
ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰
DEXTALK.4 Internal

جادوگر بودن:

بازیکن تیمی همه‌فن‌حریف

به میزبانی
نیاز فراهانی
آنلاین - نرم‌افزار Google Meet
دوشنبه، ۱۰ بهمن ۱۴۰۱
ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰:۳۰
DEXTALK.4 1

دیزاین و روایت‌گری; پوسترها

به میزبانی
نیاز فراهانی
آنلاین - نرم‌افزار Google Meet
چهارشنبه، ۱۴ دی ۱۴۰۱
ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰
DEXTALK.4 Internal

مرگ با جلسه

به میزبانی
معین میرکیانی
آنلاین - نرم‌افزار ZOOM
سه‌شنبه، ۱ آذر ۱۴۰۱
ساعت ۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰

فصل ۳

DEXTALK.3 9

نوآوری اجتماعی و دیزاین

به میزبانی
رامین خطیبی
آنلاین - نرم‌افزار ZOOM
پنج‌شنبه، ۲۴ شهریور ۱۴۰۱
ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۳:۰۰
DEXTALK.3 8

انسان‌شناسی و دیزاین

به میزبانی
رامین خطیبی
آنلاین - نرم‌افزار ZOOM
پنج‌شنبه، ۳ شهریور ۱۴۰۱
ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۳:۰۰
DEXTALK.3 7

تجربه یک مدیر محصول

به میزبانی
رامین خطیبی
آنلاین - نرم‌افزار ZOOM
چهارشنبه، ۲۹ تیر ۱۴۰۱
ساعت ۴:۳۰ تا ۶:۰۰
DEXTALK.3 6

اهمیت بریف در دیزاین

به میزبانی
فریما فرحمند
آنلاین - نرم‌افزار ZOOM
دوشنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۱
ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۳:۳۰
DEXTALK.3 Internal

کاربست دیزاین سیستم‌ها

به میزبانی
فریما فرحمند
آنلاین - نرم‌افزار ZOOM
دوشنبه، ۲۲ فروردین ۱۴۰۱
ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۳:۳۰
DEXTALK.3 5

مسیر سلامتی شما چطور آغاز میشه؟

به میزبانی
معین میرکیانی
آنلاین - نرم‌افزار ZOOM
دوشنبه، ۱۶ اسفند ۱۴۰۰
ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۴:۳۰
DEXTALK.3 4

مهارت‌های نه چندان نرم

به میزبانی
فریما فرحمند
آنلاین - نرم‌افزار ZOOM
دوشنبه، ۹ اسفند ۱۴۰۰
ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۴:۳۰
DEXTALK.3 3

اوریگامی و طراحی تجربه کاربر

به میزبانی
رشید مسعودی
آنلاین - نرم‌افزار ZOOM
دوشنبه، ۱۱ بهمن ۱۴۰۰
ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۴:۳۰
DEXTALK.3 Internal

داکر Docker

به میزبانی
معین میرکیانی
آنلاین - نرم‌افزار ZOOM
سه‌شنبه، ۲ آذر ۱۴۰۰
ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۳۰
DEXTALK.3 2

گفت‌وگوی سقراطی

به میزبانی
رشید مسعودی
آنلاین - نرم‌افزار ZOOM
دوشنبه، ۲۴ آبان ۱۴۰۰
ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۴:۳۰
DEXTALK.3 1

تفکر مودال: تاثیر زمینه در طراحی

به میزبانی
فریما فرحمند
آنلاین - نرم‌افزار ZOOM
دوشنبه، ۳ آبان ۱۴۰۰
ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۴:۳۰

فصل ۲

DEXTALK.2 8

طراحی زندگی به عنوان یک محصول

به میزبانی
رشید مسعودی
آنلاین - نرم‌افزار ZOOM
سه‌شنبه، ۹ شهریور ۱۴۰۰
ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰
DEXTALK.2 7

بهبود قدرت شهود

به میزبانی
رشید مسعودی
آنلاین - نرم‌افزار ZOOM
دوشنبه، ۳ آبان ۱۴۰۰
ساعت ۵:۳۰ تا ۷:۰۰
DEXTALK.2 6

عادات و انگیزه‌ها; ساختن و از بین بردن

به میزبانی
رشید مسعودی
آنلاین - نرم‌افزار ZOOM
دوشنبه، ۴ مرداد ۱۴۰۰
ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۳:۳۰
DEXTALK.2 5

دسترسی پذیری در طراحی

به میزبانی
رشید مسعودی
آنلاین - نرم‌افزار ZOOM
دوشنبه، ۱۴ تیر ۱۴۰۰
ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۳:۳۰
DEXTALK.2 4

نگاهی عمیق‌تر به پرسونا

به میزبانی
رشید مسعودی
آنلاین - نرم‌افزار ZOOM
دوشنبه، ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۳:۳۰
DEXTALK.2 3

گرید و ریسپانسیو دیزاین

به میزبانی
رشید مسعودی
آنلاین - نرم‌افزار ZOOM
دوشنبه، ۱۷ خرداد ۱۴۰۰
ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۳:۳۰
DEXTALK.2 2

مدیریت پروژه: زمان و وسعت

به میزبانی
رشید مسعودی
آنلاین - نرم‌افزار ZOOM
دوشنبه، ۳ خرداد ۱۴۰۰
ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۳:۳۰
DEXTALK.2 1

دیزاین سیستم‌ها

به میزبانی
رشید مسعودی
آنلاین - نرم‌افزار ZOOM
دوشنبه، ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۳:۳۰

فصل ۱

DEXTALK.1 5

کنترل کیفی محصولات; چرا و چگونه

به میزبانی
رامین خطیبی
آنلاین - نرم‌افزار ZOOM
پنج‌شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۹
ساعت ۶:۳۰ تا ۸:۰۰
DEXTALK.1 4

مدل ذهنی طراحان و اصول طراحی خوب

به میزبانی
رشید مسعودی
آنلاین - نرم‌افزار ZOOM
شنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۹
ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۰۰
DEXTALK.1 3

اشتراک تجربه

به میزبانی
رامین خطیبی
آنلاین - نرم‌افزار ZOOM
چهارشنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۹
ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۵:۰۰
DEXTALK.1 2

مروری بر معماری اطلاعات در دیزاین

به میزبانی
رشید مسعودی
آنلاین - نرم‌افزار ZOOM
سه‌شنبه، ۱۵ مهر ۱۳۹۹
ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۰۰
DEXTALK.1 1

مطالعه موردی پرسونا; پروژه Fiesta

به میزبانی
رامین خطیبی
آنلاین - نرم‌افزار ZOOM
چهارشنبه، ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۴:۳۰