مدرسه‌ نوآوری، تغییر و تاثیر

انسان‌ها با کسب توانمندی و مهارت می‌توانند بهبودهای پایدار در خود و در دنیای مدرن پدید بیاورند.

۵

سال فعالیت

۱۳

دوره برگزار شده

۲۰۰

هنرجو

مهارت آموزان دیزاین آکادمی

مشاهده همه

حسین میرزاده

آکادمی و دوره‌ی دوم به مانند فانوسی برای مسیر زندگی و کاری من بود. راه پیش‌رو رو برام روشن کرد و از سردرگمی و ابهام روزهای قبل نجاتم داد. اصولی رو برای من پیاده کرد که موفقیت در هر عرصه‌ای رو برام امکان‌پذیر می‌کنه. کافیه تصمیم بگیرم و از آموخته‌هام استفاده کنم.

محمدرضا پناهی

برای من که تقریبا خاطره خوبی از کلاس و دوره و درس نداشتم، شرکت در دوره طراحی محصول دیزاین آکادمی از بهترین تجربیاتم بود. شرکت در این دوره باعث شد تا روند زندگی و شغلی‌ام خیلی تغییر بکنه و وارد دنیای جدیدی بشم.

ریحانه خدایی

مسیر دیزاین‌آکادمی برای من فارغ از هر دانش و مهارتی که در پی‌اش اومد، خلاصه شده در روابطی که تو چهارچوب اعتماد و تعهد شکل گرفته و موندگار شدن.

مزایای شرکت در دوره‌های دیزاین آکادمی

شرکت در تمامی کارگاه‌های خصوصی

کارگاه‌های خصوصی

اعطای گواهی پایان دوره

کارآموزی

دیزاین‌آکادمی در اینستاگرام

همکاران ما

همه‌چیز آماده تغییر است اگر خودتان بخواهید.

مشاهده هنرجویان