مدرسه فراگیری، رشد و تأثیرگذاری

انسان‌ها با کسب توانمندی و مهارت می‌توانند بهبودهای پایدار در خود و در دنیای مدرن پدید بیاورند.

۵

سال فعالیت

۱۷

دوره و بوت‌کمپ برگزارشده

۲۳۷

مهارت‌جو

مزایای شرکت در دوره‌های دیزاین آکادمی

شرکت در جلسات انتقال تجربه خصوصی (DexTalk)
اعطای گواهینامه پایان دوره
معرفی برای کارآموزی یا استخدام

آکادمی دیزاین

در اینستاگرام

  • پگاه حسنی
    دوره ۵ طراحی محصول
    به عقیده من راه رسیدن به حقیقت هرچیزی دقت و توجه به جزئیاته‌. دیزاین آکادمی برای من همراهی بود که نه تنها کمکم کرد وارد دنیای بدون توقف دیزاین بشم، بلکه راهنمای خوبی بود برای بهتر شناختن محیط اطرافم و ساخت یک ردپایِ اثرگذار تو دنیا.
Item 1 of 6

همراهان ما

همه‌چیز آماده تغییر است اگر خودتان بخواهید.